JOM PILIH KEMAHIRAN 2022

26 September - 30 September 2022

Kursus ini dapat menentukan prinsip asas pengurusan terbaik dibentuk sekeliling tenaga kerja, pejabat, hubungan manusia, proses dan teknologi. Dengan mengambil kursus ini, syarikat dan organisasi

Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran | Karnival Masuk Institut Latihan Kemahiran |


Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia

Aras 7 & 8, Blok D4, Kompleks D
62530 PUTRAJAYA
Tel : 03 8886 5589
Faks : 03-8889 2423

JOM PILIH KEMAHIRAN (JPK)

Powered by RuangCikgu